Museet set fra parksiden. Foto: OH

kolofon

Indholdsfortegnelse

Henvisninger på hjemmesiden   

På hjemmesiden optræder forskellige initialer bl.a. under værkoplysninger og illustrerede fotos. Følgende skal krediteres: 

Tekster 

Sidsel Maria Søndergaard: SMS
Birgitte Vase Agersnap: BVG
Jesper Sexauer Bloch Kloster: JSBK

Foto

Med mindre andet er angivet skal følgende fotografer krediteres: 
Ole Haupt: OH
Jan Søndergaard: JS
Brun Rasmussen Kunstauktioner: BRK

For yderligere fotokreditering kontakt venligst administrationen på tlf. +45 39 98 57 90 eller oremus@gentofte.dk 

Webmaster: Jesper Sexauer Bloch Kloster
Webassistent: Filippa Søndergaard Sørensen
Designbureau: GreatSimple

Hjemmesiden er støttet af: Gentofte Kommune