Øjebliksbillede fra 1700-tallet til Øregaard Museum

Jens Juels maleri Udsigt til København, taget i nærheden af Fortunen er et vigtigt landskabsbillede i dansk kunsthistorie. Nu føjes det til samlingen takket være støtte fra Ny Carlsbergfondet og Øregaard Museums Venner. Motivet er et snapshot fra hverdagen og rummer både en de første skildringer af en ammende kvinde i dansk kunst og den første gengivelse af et oldtidsminde.

Jens Juel (1745-1802) var 1700-tallets store danske portrætmaler og havde både kongehuset, adel og velhavende borgere i sin kundekreds. Efterhånden blev han også interesseret i landskabsmaleri og udfoldede her sin egen tids romantiske idealer om at skildre naturens karakter.

Emnet for Jens Juels første egentlige landskabsmalerier var landskaber og gårde i Gentofte – Øregaard Museums lokalområde. Disse billeder er blandt de allerførste danske landskabsmalerier, hvor der ligger en personlig oplevelse til grund for naturskildringen. Her forenede Juel den saglige naturiagttagelse, som han beherskede til fulde, med en særlig stemningsskabende dimension. Hans serie af landskaber fra egnen indtager derfor en meget vigtig plads i dansk kunsthistorie.

“Jens Juels maleri fra Fortunen er en vision om sammenhæng: mellem
menneske og natur, land og by, fortid og nutid. Og skildringen af den ammende kvinde i vognen er helt i tråd med tidens nye tanker om ammende mødre som den naturlige og moralske grundsten i et sundt samfund.”
Sidsel Maria Søndergaard, museumsdirektør

Livets gang i Nordsjælland
Jens Juels maleri viser udsigten ind mod København fra højdedraget ved Fortunen i kanten af Dyrehaven. Dagens arbejde er forbi, og en bonde er på vej hjem med sin vogn. I vognen sidder to kvinder. Den ene har et lille barn på armen, som hun er ved at amme. Lidt længere nede ad vejen følger to ryttere i galop. De skyder en fart, så støvet på hulvejen hvirvles op. Også vognen og de to trækheste får støvet til at rejse sig, men ikke så kraftigt, for deres tempo er ikke så højt. Juels maleri er et øjebliksbillede fra hverdagen, et snapshot skabt længe inden fotografiet blev opfundet.

Bag køerne til venstre ses en såkaldt rundhøj, et oldtidslevn, der også i dag findes flere steder i dette område. Kunsthistorikeren Christian Elling (1901-1974) pegede i 1942 på, at der her faktisk er tale om den tidligst kendte gengivelse af et oldtidsminde i dansk landskabsmaleri – et element, der senere dyrkes som et ikon i guldaldermalerens nationalromantiske billeder. I Juels maleri ligger højen som et romantisk tilgroet og underspillet pejlemærke for menneskets historie.

Et politisk landskab
Juels landskaber fra Gentofte er også vigtige, fordi de viser det nye bondeland, som det tog sig ud i de store reformers tid, hvor landboreformerne og stavnsbåndets ophævelse var med til at forandre og forbedre vilkårene for bønderne i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Udenrigsminister J.H.E. Bernstorff (1712-1772) indledte landboreformerne på Bernstorff Gods i 1765-67, hvor bønderne blev selvejere som de første i Danmark. Indtil da var gårdene samlet i landsbyerne Ordrup, Vangede og Gentofte, men blev derefter flyttet ud.

Flere af Juels landskaber fra Gentofte understreger netop denne nye placering af gårdene ude i landskabet. Men i maleriet Udsigt til København, taget i nærheden af Fortunen er det hverken gårde eller dyrkede marker, der er i fokus, men naturen og almuens hverdagstrafik i området. Juel har faktisk placeret sig, så Bernstorff Gods netop ikke er kommet med i udsigten, for billedet handler ikke om adel, men om borgere og bønder og forestillingen om deres frie og harmoniske sameksistens med naturen i det nordsjællandske landskab, på bekvem afstand af byen.

”Billedet viser os nuet og hentyder til evigheden, hvor solen dag efter dag vil stå op og gå ned. Køerne vil græsse og tygge drøv, og dagens dont og hverdagslivet vil gå sin gang i slægter på slægters led”, fortæller museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard, og fortsætter: ”Vi er meget glade for, at maleriet nu bliver en del af samlingen på Øregaard Museum, hvor man må sige, at det i dén grad kommer hjem – takket være den generøse støtte fra Ny Carlbergfondet og Øregaard Museum Venner.”

En ny retning for dansk landskabsmaleri
Med sine skildringer fra egnen nord for hovedstaden viser Jens Juel vejen for de følgende generationer af kunstnere, som i løbet af 1800-tallet valfarter til Nordsjælland for at male, f.eks. i Dyrehaven. Også den natur- og kulturelskende Prins Christian (Christian VIII) finder motivet interessant og køber maleriet i 1837.

Værket vil blive præsenteret i museets havestue 31.8-4.9.

Erhvervelsen er gjort mulig takket være støtte fra Ny Carlsbergfondet og Øregaard Museums Venner.

For yderligere oplysninger kontakt museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard, sms@gentofte.dk, tlf. 39985790.

Jens Juel_Udsigt til København taget i Nærheden af Fortunen_ca. 1790_ØM

   Jens Juel, Udsigt til København, taget i nærheden af Fortunen, ca. 1790’erne.
   Olie på lærred, 42 x 52 cm.