• Juni 1886
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 121,5 x 170 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 10, album 3/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 3/3

Historisk foto, Øregaard, Juni 1886

Noteret under billedet, anført fra venstre: Louis Hansen (10), Ida Grøn (25), Jean Tuxen, Margrethe Tuxen (23), Nanny Lund, Charlie Grut Hansen (26), Margrethe Foss, Alfred Grut (21).

Navngivne personer:

Louis Hansen (10): Louis Hambro Hansen (1839-1895) var 6. søn af A.N. Hansen (1798-1873), der ejede Øregaard fra 1861-1873, og Emma Eliza Grut (1803-1865). Han blev begravet på Gentofte Kirkegård, hvor der på hans gravsten står: Her saa han som i en taage, men hisset skulle han skue klart. Han blev aldrig gift og fik ingen børn.

Ida Grøn (25): Ida Lucinde Henriette Hansen (1864-1937) var yngste datter af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun blev gift med stiftamtmand og kammerherre Harry Rowland Howard Grøn (1861-1934) d. 8. marts 1889, sammen fik de fem børn.

Jean Tuxen: Jean Charles Tuxen (1854-1927) var direktør for Orlogsværftet, premierløjtnant af flåden og kammerherre. Han var søn af Kommandør Johan (Jean) Cornelis Tuxen (1820-1883) og Elise Rosalie Christence Bernhoft (1827-1895). Han blev gift d. 14. august 1886 med Margrethe Tuxen f. Hansen (1862-1923), og sammen fik de to børn.

Margrethe Tuxen (23): Emma Margrethe Frederikke Hansen (1862-1923) var næstyngste datter af grosserer Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun blev gift d. 14. august 1886 med Jean Charles Tuxen, som var direktør for Orlogsværftet, Premierløjtnant af Flåden og Kammerherre, sammen fik de to børn.

Nanny Lund: Barnepige til familien Hansen.

Charlie Grut Hansen (26): Charles Nikolaj Grut Hansen (1867-1922) var søn af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Han var godsejer, cand.phil. og Ridder af Dannebrog. 

Margrethe Foss: Ven af familien.

Alfred Grut (21): Alfred Walter (Hansen) Grut (1859-1928) var fabriksejer og søn af grosserer Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Han blev gift d. 29. oktober 1887 med Gudrun Hoffensberg (1866-1944), datter af kgl. Hofbogstrykker, etatsråd Julius Hoffensberg (1828-1895) og Mathilde Fahrner (1836-1871), sammen fik de fire børn.