• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 120 x 160,5 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 49, album 3/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 3/3

Historisk foto, Øregaard, 1880’erne

Noteret under billedet, anført fra venstre: Svend Aage Grut (24), Kathleen Barclay, Ida Grøn (25), Nellie Barclay, Margrethe Tuxen (23). 

Navngivne personer:

Svend Aage Grut (24): Svend Aage Grut (1863-1908) var søn af Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Han var ritmester, kammerjunker og M.f.D.R. Han blev i juli 1890 gift med Ingeborg Holm, men ægteskabet blev opløst.

Kathleen Barclay: Ven af familien.

Ida Grøn (25): Ida Lucinde Henriette Hansen (1864-1937) var yngste datter af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun blev gift med stiftamtmand og kammerherre Harry Rowland Howard Grøn (1861-1934) d. 8. marts 1889, sammen fik de fem børn.

Nellie Barclay: Ven af familien.

Margrethe Tuxen (23): Emma Margrethe Frederikke Hansen (1862-1923) var næstyngste datter af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun blev gift d. 14. august 1886 med Jean Charles Tuxen (1854-1927), som var direktør for Orlogsværftet, Premierløjtnant af Flåden og Kammerherre, sammen fik de to børn.