• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 127 x 169 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 9, album 1/3 (dublet i album 2/3)
  • Familen Hansens fotoalbum, album 1/3

Historisk foto, Øregaard, 1880’erne

Familien Hansen og venner er stillet op til portræt i haven, hvor Øregaards sydlige facade ses i baggrunden.

Noteret under billede, anført fra venstre: Ryan Hansen (20), Betty Thalbitzer, Ingeborg Grut, Alfred Hansen (3), Charlie Grut Hansen (26), Ida Grøn (25), Rowland Grøn, Svend Aage Grut (24).

Navngivne personer:

Ryan Hansen (20): Frederik Ryan Hansen (1858-1911) var grosserer og søn af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Han giftede sig aldrig.

Betty Thalbitzer: Ven af familien.

Ingeborg Grut: Ingeborg Holm (1864-1933) var datter af grosserer, etatsråd Andreas Peter Christian Holm (1835-1920) og Emilie Zøylner (1839-1915). Hun blev gift med Svend Aage Grut d. 25. juli 1890, men ægteskabet blev opløst. Hun giftede sig derefter med etatsråd og læge Arnold Gamél (d. 1912).

Alfred Hansen (3): Alfred Peter Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873 til sin død, var ældste søn af A.N. Hansen (1798-1873), der ejede Øregaard fra 1861-1873, og Emma Eliza Grut (1803-1865). Han var ingeniør, grosserer, chef i handelshuset A.N. Hansen & Co., etatsråd og konsul for Ecuador. Han blev gift d. 22. juni 1854 med Emmy Gotschalk og sammen fik de ni børn. 

Charlie Grut Hansen (26): Charles Nikolaj Grut Hansen (1867-1922) var søn af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Han var godsejer, cand.phil. og Ridder af Dannebrog. 

Ida Grøn (25): Ida Lucinde Henriette Hansen (1864-1937) var yngste datter af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun blev gift med stiftamtmand og kammerherre Harry Rowland Howard Grøn (1861-1934) d. 8. marts 1889, sammen fik de fem børn.

Rowland Grøn: Harry Rowland Howard Grøn (1861-1934) var stiftamtmand og kammerherre. Han var søn af grosserer Ludvig Jens Tønnes Grøn (1827-1910) og Ada Curtois (1830-1917). Han blev d. 8. marts 1889 gift med Ida Grøn f. Hansen og sammen fik de fem børn.

Svend Aage Grut (24): Svend Aage Grut (1863-1908) var søn af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Han var ritmester, kammerjunker og M.f.D.R. Han blev i juli 1890 gift med Ingeborg Holm, men ægteskabet blev opløst.