• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 121 x 170 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 35, album 2/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 2/3 - Jessie Hansens fotoalbum

Historisk foto, Øregaards drivhus, 1880’erne

Noteret under billedet: Ida Grøn (25), Gerty Grøn (70).

Navngivne personer:

Ida Grøn (25): Ida Lucinde Henriette Hansen (1864-1937) var yngste datter af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun blev gift med stiftamtmand og kammerherre Harry Rowland Howard Grøn (1861-1934) d. 8. marts 1889, sammen fik de fem børn.

Gerty Grøn (70): Gerty Margrethe Grøn (1889-1984) var datter af Ida og Rowland Grøn. Hun blev gift d. 29. januar 1916 med oberstløjtnant Tage Einar Ege. Hun skrev sine erindringer: Erindringer fra et langt liv, samt bogen: Familien Grøn på Rolighed. Gerty og Tage fik et barn sammen.

 

Fotoet stammer fra Jessie Hansens (1860-1933) fotoalbum. Hun var datter af ingeniør og grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873 til sin død. Boet efter Alfred Hansen solgte ejendommen i 1895.