• September 1886
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 126 x 176 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 6, album 1/3 (dublet i album 3/3)
  • Familen Hansens fotoalbum, album 1/3

Historisk foto, Øregaards have, Sept. 1886

Noteret under billedet, anført fra venstre: Louis Hansen (10), Harriet Plum (P.1), Ida Grøn (25), Margrethe Tuxen (23), Ellen Dora Plum (P.4), Alfred Hansen (3), Jean Tuxen, Ellen Plum (8), Citte Plum (P.3).

Navngivne personer:

Louis Hansen (10): Louis Hambro Hansen (1839-1895) var 6. søn af A.N. Hansen (1798-1873), der ejede Øregaard fra 1861-1873, og Emma Eliza Grut (1803-1865). Han blev begravet på Gentofte Kirkegård, hvor der på hans gravsten står: Her saa han som i en taage, men hisset skulle han skue klart. Han blev aldrig gift og fik ingen børn.

Harriet Plum (P.1): Harriet Thora Emilie Nielsen Plum (1864-1909) var datter af professor, dr. Med. Peter Andreas Julius Plum (1829-1915) og Ellen Mathilde Hansen (1936-1913), datter af A.N. Hansen. Harriets forældre havde adopteret hende af Johannes Nielsen og Antoinette Louise Olesen. Hun blev gift med Kommandør Frederik Ludvig Franz Gotschalk (1864-1939) og sammen fik de en datter.

Ida Grøn (25): Ida Lucinde Henriette Hansen (1864-1937) var yngste datter af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun blev gift med stiftamtmand og kammerherre Harry Rowland Howard Grøn (1861-1934) d. 8. marts 1889, sammen fik de fem børn.

Margrethe Tuxen (23): Emma Margrethe Frederikke Hansen (1862-1923) var næstyngste datter af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun blev gift d. 14. august 1886 med Jean Charles Tuxen (1854-1927), som var direktør for Orlogsværftet, Premierløjtnant af Flåden og Kammerherre, sammen fik de to børn.

Ellen Dora Plum (P.4): Ellen Dorothea Henriette Rosenberg Plum (1874-1921) var datter af professor, dr. Med. Peter Andreas Julius Plum og Ellen Mathilde Hansen. Ellens forældre havde adopteret hende af Peters søster Ane Louise Plum. Ellen blev gift d. 3. november 1898 med vexelerer og ornitolog Eiler Theodor Lehn Schiøler (1874-1929) og sammen fik de syv børn.

Alfred Hansen (3): Alfred Peter Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873 til sin død, var ældste søn af A.N. Hansen og Emma Eliza Grut. Han var ingeniør, grosserer, chef i handelshuset A.N. Hansen & Co., etatsråd og konsul for Ecuador. Han blev gift d. 22. juni 1854 med Emmy Gotschalk og sammen fik de ni børn. 

Jean Tuxen: Jean Charles Tuxen (1854-1927) var direktør for Orlogsværftet, premierløjtnant af flåden og kammerherre. Han var søn af Kommandør Johan (Jean) Cornelis Tuxen (1820-1883) og Elise Rosalie Christence Bernhoft (1827-1895). Han blev gift d. 14. august 1886 med Margrethe Tuxen f. Hansen, og sammen fik de to børn. 

Ellen Plum (8): Ellen Mathilde Hansen (1836-1913) var datter af etatsråd og grosserer A.N. Hansen og Emma Eliza Grut. Hun blev gift d. 12. februar 1864 med professor, dr.med. Peter Andreas Julius Plum, sammen adopterede de fire børn. Ellen Plum var medstifter og mangeårigt aktivt medlem af Kvindelig Læseforening og var også aktivt medlem af Dansk Kvindesamfund.

Citte Plum (P.3): Cecilie Louise Charlotte Rosenberg Plum (1871-1939) var datter af professor, dr. Med. Peter Andreas Julius Plum og Ellen Mathilde Hansen. Cittes forældre havde adopteret hende af Peters søster, Ane Louise Plum.