• September 1886
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 128 x 167 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 8, album 1/3, dublet i album 3/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 1/3

Historisk foto, Øregaards have, September 1886

Noteret under billedet, anført fra venstre: Louis Hansen (10) Citte, Ida, Ellen Dora, Ellen Plum, Alfred Hansen, Harriet, Margrethe, Jean.

Navngivne personer:

Louis Hansen (10): Louis Hambro Hansen (1839-1895) var 6. søn af A.N. Hansen (1798-1873), der ejede Øregaard fra 1861-1873, og Emma Eliza Grut (1803-1865). Han blev begravet på Gentofte Kirkegård, hvor der på hans gravsten står: Her saa han som i en taage, men hisset skulle han skue klart. Han blev aldrig gift og fik ingen børn.

Citte Plum (P.3): Cecilie Louise Charlotte Rosenberg Plum (1871-1939) var datter af professor, dr. Med. Peter Andreas Julius Plum (1829-1915) og Ellen Mathilde Hansen (1936-1913). Cittes forældre havde adopteret hende af Peters søster, Ane Louise Plum. 

Ida Grøn (25): Ida Lucinde Henriette Hansen (1864-1937) var yngste datter af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun blev gift med stiftamtmand og kammerherre Harry Rowland Howard Grøn (1861-1934) d. 8. marts 1889, sammen fik de fem børn.

Ellen Dora Plum (P.4): Ellen Dorothea Henriette Rosenberg Plum (1874-1921) var datter af professor, dr. Med. Peter Andreas Julius Plum og Ellen Mathilde Hansen. Ellens forældre havde adopteret hende af Peters søster Ane Louise Plum. Ellen blev gift d. 3. november 1898 med vexelerer og ornitolog Eiler Theodor Lehn Schiøler (1874-1929) og sammen fik de syv børn.

Ellen Plum (8): Ellen Mathilde Hansen (1836-1913) var datter af etatsråd og grosserer A.N. Hansen og Emma Eliza Grut. Hun blev gift d. 12. februar 1864 med professor, dr.med. Peter Andreas Julius Plum, sammen adopterede de fire børn. Ellen Plum var medstifter og mangeårigt aktivt medlem af Kvindelig Læseforening og var også aktivt medlem af Dansk Kvindesamfund.

Alfred Hansen (3): Alfred Peter Hansen (1829-1893) var ældste søn af A.N. Hansen og Emma Eliza Grut. Han ejede Øregaard fra 1873-1893 og var ingeniør, grosserer, chef i handelshuset A.N. Hansen & Co., etatsråd og konsul for Ecuador. Han blev gift d. 22. juni 1854 med Emmy Gotschalk og sammen fik de ni børn. 

Harriet Plum (P.1): Harriet Thora Emilie Nielsen Plum (1864-1909) var datter af professor, dr. Med. Peter Andreas Julius Plum og Ellen Mathilde Hansen. Harriets forældre havde adopteret hende af Johannes Nielsen og Antoinette Louise Olesen. Hun blev gift med Kommandør Frederik Ludvig Franz Gotschalk (1864-1939) og sammen fik de en datter.

Margrethe Tuxen (23): Emma Margrethe Frederikke Hansen (1862-1923) var næstyngste datter af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun blev gift d. 14. august 1886 med Jean Charles Tuxen (1854-1927), som var direktør for Orlogsværftet, Premierløjtnant af Flåden og Kammerherre, sammen fik de to børn.

Jean Tuxen: Jean Charles Tuxen (1854-1927) var direktør for Orlogsværftet, premierløjtnant af flåden og kammerherre. Han var søn af Kommandør Johan (Jean) Cornelis Tuxen (1820-1883) og Elise Rosalie Christence Bernhoft (1827-1895). Han blev gift d. 14. august 1886 med Margrethe Tuxen f. Hansen, og sammen fik de to børn.