• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 123 x 174 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 13, album 2/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 2/3 - Jessie Hansens fotoalbum

Historisk foto, Øregaards have, 1880’erne

Noteret under billedet, anført fra venstre: Ingeborg (f. Holm) (24), Svend Aage Grut (24), Ida Grøn (25).

Navngivne personer:

Ingeborg Grut: Ingeborg Holm (1864-1933) var datter af grosserer, etatsråd Andreas Peter Christian Holm (1835-1920) og Emilie Zøylner (1839-1915). Hun blev gift med Svend Aage Grut d. 25. juli 1890, men ægteskabet blev opløst, og hun giftede sig derefter med etatsråd og læge Arnold Gamél (d. 1912).

Svend Aage Grut (24): Svend Aage Grut (1863-1908) var søn af Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Han var ritmester, kammerjunker og M.f.D.R. Han blev i juli 1890 gift med Ingeborg Holm, men ægteskabet blev opløst.

Ida Grøn (25): Ida Lucinde Henriette Hansen (1864-1937) var yngste datter af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun blev gift med stiftamtmand og kammerherre Harry Rowland Howard Grøn (1861-1934) d. 8. marts 1889, sammen fik de fem børn.

 

Fotoet stammer fra Jessie Hansens (1860-1933) fotoalbum. Hun var datter af ingeniør og grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873 til sin død. Boet efter Alfred Hansen solgte ejendommen i 1895.