• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 118 x 167 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 21, album 2/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 2/3 - Jessie Hansens fotoalbum

Historisk foto, Øregaards have, 1880’erne

Noteret under billedet, anført fra venstre: Betty Thalbitzer, Emmy Tuxen (68), Margrethe Tuxen (23), Nanny Lund [yderst til højre på bænken].

Navngivne personer:

Betty Thalbitzer: Ven af familien.

Emmy Tuxen (68): Emma Tuxen (1887-1980) var datter af Margrethe (1862-1923) og Jean Charles Tuxen (1854-1927). Hun blev gift d. 22. februar 1912 med Einar Hansen (1886-1858), som var godsejer og hofjægermester til Mullerup og Bødstrup Godser.

Margrethe Tuxen (23): Emma Margrethe Frederikke Hansen (1862-1923) var næstyngste datter af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun blev gift d. 14. august 1886 med Jean Charles Tuxen, som var direktør for Orlogsværftet, Premierløjtnant af Flåden og Kammerherre, sammen fik de to børn.

Nanny Lund: Barnepige til familien Hansen.

 

Fotoet stammer fra Jessie Hansens (1860-1933) fotoalbum. Hun var datter af ingeniør og grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873 til sin død. Boet efter Alfred Hansen solgte ejendommen i 1895.