• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 124 x 175 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 64, album 3/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 3/3

Historisk foto, Øregaards have, 1880’erne

Noteret under billedet, anført fra venstre: Ulla Grut (28), Jessie Hansen (22), Ida Grøn (25), Magrethe Tuxen (23).

Navvngivne personer:

Ulla Grut (28): Ulla Nathalie (Hansen) Grut (1860-1940) var datter øjenlæge, prof. dr.med. Edmund Gottfred (Hansen) Grut (1831-1907), søn af A.N. Hansen, der ejede Øregaard fra 1861-1873, og Birthe Cathinka Hoskiær (1832-1911). Hun blev gift d. 18. september 1888 med godsejer og landvæsenskommisær til Mattrup Regnar Asker Westenholz (1855-1925), sammen fik de to børn.

Jessie Hansen (22): Jessie Hansen (1860-1933) var datter af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun giftede sig aldrig og fik ingen børn. Hun blev formentlig boende hos sin far på Øregaard indtil hans død, hvorefter boet efter ham solgte huset.

Ida Grøn (25): Ida Lucinde Henriette Hansen (1864-1937) var yngste datter af grosserer Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun blev gift med stiftamtmand og kammerherre Harry Rowland Howard Grøn (1861-1934) d. 8. marts 1889, sammen fik de fem børn.

Margrethe Tuxen (23): Emma Margrethe Frederikke Hansen (1862-1923) var næstyngste datter af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun blev gift d. 14. august 1886 med Jean Charles Tuxen (1854-1927), som var direktør for Orlogsværftet, Premierløjtnant af Flåden og Kammerherre, sammen fik de to børn.