SKAL MAN BRYDE SIN TAVSHEDSPLIGT ELLER LYVE FOR SIN MOR?

Det spørgsmål kan man fremover få belyst på Øregaard Museum, som nu føjer et værk af C.W. Eckersberg til samlingen takket være støtte fra Ny Carlsbergfondet og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Maleriet passer perfekt i den ældre del af samlingen, hvor det bidrager med perspektiver på tidens dannelsesidealer - og mange af dem er stadig aktuelle.

ECKERSBERG: SKAL MAN BRYDE SIN TAVSHEDSPLIGT ELLER LYVE FOR SIN MOR?
C.W. Eckersbergs maleri Papirius og hans moder gengiver den centrale scene fra antikkens fortælling om drengen Papyrius, der – som det var skik for uddannelsen af overklassens drenge – har besøgt Senatet med sin far. Her har han hørt om en sag, som Senatet skal tage stilling til dagen efter. Da han kommer hjem igen, frittes han ud af sin mor, der er nysgerrig efter at vide, hvad det er, der skal stemmes om. Men fremfor at afsløre en statshemmelighed stikker Papirius sin mor en plade: Han finder på en historie om, at senatorerne skal beslutte, hvorvidt det er bedst for Staten, at hver mand har to koner, eller at hver kvinde har to mænd? 

Dagen efter ses i Rom et optog af kvinder, der går til Senatet for at plædere for den sidste model: Hellere to mænd pr. kvinde end to kvinder pr. mand. Papirius førte altså sin mor, og resten af kvinderne i Rom, bag lyset, men overholdt sin tavshedspligt. På Eckersbergs billede er han i gang med at fortælle sin nødløgn, hvor de to fingre på hans højre hånd taler sit tydelige sprog.

”Eckersberg fremstiller et vigtigt etisk dilemma, som de fleste mennesker kender til – ja, faktisk er begrebet nødløgn for nylig blevet brugt af den danske regering. Billedet fortæller også indirekte om den frigørelse, som ethvert barn skal igennem. Det passer perfekt til Øregaards samling, der i forvejen rummer et tidligt hovedværk af Eckersberg, nemlig ”Portræt af Johannes Søbøtkers fire ældste børn” fra 1806. Det er et værk, som formidler tidens værdier for moderne børneopdragelse og afspejler periodens æstetik og samfundsidealer, der begge har rødder i antikken. Det er billedet af Papirius også et fint eksempel på – og en del af dannelsesidealerne er stadig aktuelle.

Sidsel Maria Søndergaard, museumsdirektør

Erhvervelsen er gjort mulig takket være støtte fra Ny Carlsbergfondet og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

For yderligere oplysninger kontakt museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard, sms@gentofte.dk, tlf. 39985790.

C.W. Eckersberg_Papirius og hans moder_u.å._Olie på lærred_Foto Bruun Rasmussen

C.W. Eckersberg, Papirius og hans moder, u.å. Olie på lærred, 36 x 28 cm.