Til alle udstillinger

L.A. Ring Årstiderne

15. juni 2023 - 22. oktober 2023

L.A. Ring, Mark med blomstrende slangehoveder, 1901. Olie på lærred. Øregaard Museum 

Udstillingsprojektet “Årstidernes Ring” baserer sig på Dr. Phil. Henrik Wivels forskning i kunstneren L. A. Rings (1854-1933) liv og værk. Udstillingen undersøger L.A. Rings skildringer af menneskets udveksling med naturen, som forblev en ledetråd for kunstneren livet igennem.

Årstidernes maler

L.A. Ring anså naturen som virkelighed og symbol. Udstillingen præsenterer derfor både Rings nøgterne skildringer af årstidernes gang – vækst, blomstring, modning og forfald – og hans forståelse af naturen som en allegori på menneskelivet: foråret som barndom og ungdom, sommeren som livets gennemlyste og afklarede midte, efteråret som aldersbetinget eftertænksomhed og vinteren som alderdommens sidste frysende neddrosling.

Ring udtalte i et interview sent i livet: ”Uden Naturen kan jeg slet ikke tænke mig en Fremtid for Malerkunsten”, og hans samlede produktion illustrerer dette udsagn: Stort set alle Rings billeder er skabt i pagt med naturen. Det gælder den ydre, men også den indre.

Rings afhængighed af at male i naturen og hans evne til at modstå det skiftende danske vejrlig betyder, at Ring om nogen er årstidernes maler. Derfor tager udstillingen naturligt afsæt i de fire årstider og viser cirka 65 værker bl.a. to af Øregaard Museums egne L.A. Ring-værker samt værker fra offentlige og private samlinger i Danmark og udlandet – herunder flere markante hovedværker i nordisk kunsthistorie. Langt størstedelen er malerier, men der vises også enkelte eksempler på Rings arbejde med keramikken.

Udstillingen sker i samarbejde med Ribe Kunstmuseum og Fuglsang Kunstmuseum, hvor L.A. Ring. Årstiderne tidligere har været vist gennem 2022.  Udstillingen ledsages af et rigt illustreret katalog med bidrag af Henrik Wivel, kunsthistoriker Annette Rosenvold Hvidt og litteraturhistoriker Lars Handesten.

Ring i nordsjælland

L.A. Rings tilknytning til Nordsjælland er nemlig ganske betydningsfuld for hans virke, skønt han især er kendt for sine mange skildringer fra hjembyen Ring og egnen omkring Næstved på Sydsjælland. I 1898 flyttede han og hustru Sigrid til Frederiksværk, så han kunne komme tættere på det nordsjællandske landskab og det særlige lys, egnen er præget af. Som Henrik Wivel peger på i bogen Det glasklare hjerte fra 2020, var det en tid, der blev formativ for Rings landskabsforståelse. Her skabte han billeder med vide horisonter og en større stoflighed og stærkere kolorit, end i sine tidligere værker. Et af dem er Mark med blomstrende slangehoveder. Frederiksværk fra 1901, som Øregaard Museum ejer. Det regnes af Wivel for et mesterværk i kunstnerens produktion. 

L.A. Ring, Pyrus japonica og æbletræ i blomst, 1893. Olie på lærred. Øregaard Museum

Become a member
  • Dato: 15. juni 2023 - 22. oktober 2023
  • Omfang:Stueetagen og 1. etage
  • Støttet af:15. Juni Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Bestles Fond, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Knud Højgaards Fond, Ny Carlsbergfondet, William Demant Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond