Vigtigt værk af Johan Rohde til samlingen

I dag er Johan Rohde nok mest kendt for sit sølvdesign for Georg Jensen, hvor han bl.a. stod bag det ikoniske bestik Kongemønster (designet 1915), som stadig er i produktion.
Men egentlig var han billedkunstner efter først at have været forbi medicinstudiet. Med andre ord et multitalent, der sideløbende med sit arbejde med maleri formgav møbelkunst og altså også brugsgenstande i sølv i tråd med tidens nye idéer om at skabe æstetisk sammenhæng mellem kunsten og hverdagslivets ting.

DEN NYTÆNKENDE ORGANISATOR

Nok så vigtigt var Johan Rohdes virke som lærer og organisator. Han begyndte på Kunstakademiet i 1881-2, men ligesom flere medstuderende fandt han det konservative akademi dybt kedeligt. Derfor tog de initiativ til at skabe en ny og æstetisk frisindet kunstuddannelse kaldet Kunstnernes Frie Studieskoler. Her underviste P.S. Krøyer og Lauritz Tuxen, og Rohde var elev i årene 1803-87. Senere blev han selv lærer på skolen og underviste bl.a. Olaf Rude og Edward Weie, der senere var med til at forme det modernistiske gennembrud i dansk maleri. I 1891 var det udstillingslivets tur til fornyelse, da Rohde var med til at stifte Den frie Udstilling, der blev dannet som et modtræk til de censurerede udstillinger på Charlottenborg.

FORMIDLER AF INTERNATIONALE STRØMNINGER 

Året efter (i 1892) tog Rohde på en længere rejse til Holland, Belgien og Paris, hvor han blev fanget af de symbolistiske og postimpressionistiske strømninger i fransk kunst. Han omsatte indtrykkene i sine egne værker og arbejdede for, at denne internationale samtidskunst også blev formidlet hjemme i Danmark. I 1893 kunne Den Frie således vise en udstilling med malerier af Vincent van Gogh og Paul Gauguin takket være Johan Rohde og kollegaen Theodor Philipsens organisatoriske indsats.

NYERHVERVELSE MED FRANSK FORBINDELSE 

Øregaard Museums nyerhvervede maleri er netop udført omkring 1893 og vidner om Rohdes inspiration fra bl.a. Gauguin. Den tynde konturlinje, man ser omkring frugter og dug, kendes fra malerier af ham, og motivtypen – et nature morte med æbler – finde også i Gauguins produktion, bl.a. en version fra 1888, hvor hjørnet af et japansk træsnit ses i bagrunden. Et vidnesbyrd om den store indflydelse, japansk kunst fik på europæisk kunst i anden halvdel af 1880-tallet. Hos Rohde udgøres det asiatiske islæt af en tallerken, der sandsynligvis er et stykke kinesisk eksportporcelæn fra begyndelsen af 1800-tallet (kunsthistoriker Malene Wagner takkes for denne oplysning).

TILKNYTNING TIL HELLERUP

Johan Rohde er relevant for Øregaard Museum,  fordi han var helt central for nytænkningen i dansk kunst i sin samtid. Samtidig havde han en særlig tilknytning til Øregaards område nord for København. I 1919 flyttede Rohde nemlig ind på Norgesmindevej 16 i Hellerup i et hus, som han selv havde tegnet og indrettet med møbler af eget design. Her blev han boede til sin død i 1935. Der ud over samarbejdede han med flere andre kunstnere, som også boede i museets område, bl.a. Mogens Ballin og Georg Jensen. 

Johan Rohde, Nature morte. Tallerken med æbler, ca. 1893. Olie på lærred. Erhvervet med støtte fra Øregaard Museums Venner.

Nyerhvervelsen af Johan Rohde vises i museets havestue indtil d. 30. september.