NYHEDSBREV

Sigurd Swane – Maleri

Øregaard Museum præsenterede den første store udstilling i 30 år om kunstneren Sigurd Swane, som for alvor satte fokus på forholdet mellem kunst og liv og introducerede et farvestærkt og udtryksfuldt maleri på den danske kunstscene.

 

Maleren Sigurd Swane (1879-1973) hører til blandt de stærkeste kolorister i dansk kunsthistorie. Han deltog aktivt i det københavnske avantgardemiljø i begyndelsen af det 20. århundrede, hvor han bl.a. var inspireret af Henri Matisse og satte et fransk-inspireret maleri på dagsordenen i dansk kunst. Midt i 1930’erne trak han sig imidlertid lidt tilbage og blev optaget af at finde sammenhænge mellem dét at arbejde og dét at leve et givent sted, nærmere bestemt i de naturskønne omgivelser i Nordvestsjælland. Swanes værk ser dermed ud til at placere sig både i centrum og i periferien af de store fortællinger om det danske maleris udvikling i det 20. århundrede.

 

Alligevel – eller måske netop derfor – havde Swanes værk endnu ikke været genstand for en dybdegående revurdering, der kunne aktualisere hans bidrag til dansk kunst for et nutidigt blik. Det rådede Øregaard Museum bod på med projektet Sigurd Swane—Maleri, som blev tilrettelagt i samarbejde med Odsherred Kunstmuseum og Museet for Religiøs Kunst.

 

Udstillingen viste spændvidden i Swanes arbejde – fra portrætter og landskaber til opstillinger og religiøse motiver – med vægt på de søgende og afprøvende aspekter ved hans værk. Det gælder dels hans mesterlige farvebrug og måde at føre penslen og dels hans ønske om at skabe sammenhæng mellem det kunstneriske arbejde og tilværelsens andre aspekter. Udstillingen var ledsaget af en rigt illustreret katalogbog.

 

Udstillingen rejste videre til Museet for Religiøs Kunst, hvor den vises 11.6.-28.8.2016, og slutter på Odsherred Kunstmuseum 15.9.-18.12.2016.